SYGEBESØG

Ved akut opstået behov for sygebesøg, kan du rekvirere sygebesøg af læge samme dag ved henvendelse på tlf.: 88 33 49 50 helst mellem kl. 8-12.

Sygebesøg køres til de patienter, som fysisk ikke er i stand til at møde op i klinikken. Lægen kører akutte sygebesøg over middag efter aftale.
Der vil være afsat tid hos én læge dagligt til sygebesøg, så derfor kan du ikke regne med at se din faste læge ved akutte sygebesøg.

Sygeplejerskerne kører planlagte sygebesøg om formiddagen. Det vil ofte være besøg til patienter med diabetes, sår, forhøjet blodtryk, rygerlunger m.m.