AKUT SYGDOM

Akut opstået sygdom på alle hverdage

Ved akut opstået sygdom kan du kontakte sekretærerne eller sygeplejerske på telefon mellem kl.8-12.
Det vil være lægerne på skift, som varetager "Kort Tid" og de efterfølgende akuttider resten af dagen.

Lægevagten: 1818
Du kan ringe til Lægevagten ved akut opstået sygdom i tidsrummet kl. 16.00-8.00 samt på helligdage og i weekender på tlf: 1818.
Hvis problemet ikke kan løses telefonisk, så kan du blive tilset i Lægevagtens konsultation eller ved sygebesøg af vagtlægen.
 

Ambulance: ring 112
Ved livstruende tilstande.
 

Skadestuen: 1818
Du kan ikke mere henvende dig på Skadestuen uden forudgående kontakt til visiterende sygeplejerske på ovenstående nummer.
 

Skadestuen Fjorden: 1818
Ved akut opstået psykisk sygdom eller forværring af kendt psykisk sygdom, kan du henvende dig på Skadestuen Fjorden, Smedegade 10-16. Der er åbent hele døgnet.
 

Giftlinien: 82 12 12 12
Ved forgiftninger, eller mistanke om mulig forgiftning, kan man få råd og vejledning ved at ringe til Giftlinien. Der er døgnåbent.
 

Tandlægevagten: 29 60 01 11
Telefonisk henvendelse kl. 9.30-11.30 i weekender og på helligdage.
Børn: Gratis
Voksne: Minimum 800 kr lørdage og 1100 kr på søn- og helligdage alt efter hvilken behandling, der ydes.