KØREKORTATTEST

Når du bestiller tid til en kørekortattest, skal du gøre opmærksom på dette ved tidsbestillingen. Tiden til kørekortattest findes ligeledes på onlinebestilling.

Mød op 10 min. før, så du kan nå at udfylde forsiden, inden du bliver kaldt ind til lægen eller sygeplejersken.
 
 

Hvis du bruger briller, skal du medbringe disse samt oplysninger om styrke. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du være opmærksom på, at synet skal testes både med og uden disse. Hav derfor et ekstra sæt med.
 Hvis du ønsker at forny dit kørekort, når dette udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune. Du skal medbringe dit gamle kørekort.
Hvis dit kørekort ikke er en EU model (kreditkortformat), skal du også medbringe sundhedskort (det gule sygesikringskort).

Alle kørekort, der fornys, er gyldige i 15 år uanset indehaverens alder.
Ved visse sygdomme kan en lægeerklæring stadig udbedes, tal med Borgerservice om dette.

De nye regler gælder kun til gruppe B (almindelig bil).
Du skal være opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis, eller om f.eks. træthed eller sygdom gør kørslen uansvarlig - så tal med lægen.


Kørekortattesten koster 625 kr. 

 

 

Vil du vide mere?  - gå ind på https://roskilde.dk/borger/pas-og-koerekort/koerekort eller ring 46 31 30 00.
 


 
 
Hvis du tager smertestillende medicin:
Fast brug af nedenstående præparater er IKKE forenelig med kørsel: 
Morfin (bortset fra depotpræparater)
Kodein 
Hydromorfon (Palladon)
Ketogan 
Nicomorphin (Vilan)
Oxycodon (Oxynorm) bortset fra depotpræparater
Petidin
Tramadol (Dolol)
Fentanyl (andre administrationsformer end plaster)
Stærkt smerterstillende medicin i fast dosering og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende midler kan ikke anbefales. 
  
Hvis du tager sovemedicin / beroligende medicin:
Det er ikke tilladt at køre bil, hvis man har indtaget:
Nitrazepam
Alprazolam/Alprox/Tafil
Diazepam/Stesolid/Apozepam/Valaxona
Halcion på 0,25 mg
Alopam/Oxazepam på max døgndosis på 30 mg.
Imovane/Zolpidem på max døgndosis på 10 mg.
Zolpiclon/Imozop/Imoclone på max døgn dosis på 7,5 mg.
 
Du kan læse mere på følgende hjemmesider:

 https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/rationel-farmakoterapi-2-2014/trafik-og-laegemidler

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/medicininformationer/generelle-raad/bilkoersel-og-vanedannende-medicin/