Links

HPV screening

Her i klinikken følger vi Region Sjællands anbefalinger vedr. kontrol af positiv HPV screening.
Ser i linket herunder retningslinierne for kontrol - se under pkt. 6.2 + 6.3:

http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=262226

Din e-journal

Log på Sundhed.dk med NemID. Klik på 'min side' og derfra på fanen 'mine sundhedsdata'. Vælg 'min e-journal'.
Her finder du prøvesvar mm. fra din egen læge og fra speciallæge under knappen e-journal.
 
Recepter: På sundhed.dk kan du se, om din recept kan bruges til endnu en udlevering ved at logge ind på dit medicinkort.

Du kan tillige downloade app'en Medicinkort til din smartphone.

 

Børnelægers tips
Her kan du få børnelægers tips og råd til, hvad du selv kan gøre og skal være opmærksom på, når dit barn er syg. I de små film får du også vejledning i, hvornår du skal kontakte din egen læge, akuttelefon/lægevagt eller 112.

https://www.regionh.dk/boernelaegernesboernetips/Sider/default.aspx

 


Viden om sundhed og sygdom - og tilbud i kommunen
 
 
Patienthåndbogen er den bedste og mest opdaterede viden om sygdom til dig, der gerne vil vide mere.
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/
 
Sundhedsstyrelsen varetager opgaver indenfor forebyggelse og sundhedsfremme.
Opgaverne består både af at formidle viden til befolkningen og myndigheder om befolkningens sundhedstilstand, sundhedsmæssige risikofaktorer og forebyggelse af fx. usund livsstil og af at fremme strukturelle, forebyggende indsatser, der kan støtte sunde valg.
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil

 

Helbredsprofilen: Film om livet med sygdom. På helbredsprofilen kan du se film om livet med kronisk eller længerevarende sygsom, fortalt at personer der lever med sygdommene, deres pårørende og fagfolk.
http://www.helbredsprofilen.dk


Roskilde kommune har mange sundhedstilbud, bl.a gennem Roskilde Sundhedscenter.
Sundhedscentrets tilbud er til dig over 16 år, som er bosiddende i Roskilde Kommune.
Du kan selv henvende dig eller du kan blive henvist af din læge.
Livsstilsændringer i form af fysisk træning, rygeophør, sund mad og vægttab kan bidrage til at give dig et bedre liv. En større viden om din sygdom kan desuden gøre det lettere for dig at træffe de valg, der rigtige for dig.
Undervisningstilbud, hvor du får redskaber til at imødegå stress, angst og/eller depression kan støtte dig i at få mere livskvalitet, vitalitet, mening og robusthed samt en oplevelse af at kunne klare din hverdag bedre.
 
 
Gratis tilbud og rådgivning og undervisning
www.scr.kommunikation.roskilde.dk/
Har du 
Hørenedsættelse
Svagsynethed
Stemmeproblemer
Stammen
Afasi
Dysartri
Tinnitus
Døvhed
Blindhed
Udtaleproblemer
ADHD
 
Kan du kontakte SCR Kommunikation, Elisagaardsvej 7, 1. sal i Roskilde
på tlf. 46 31 72 31 eller SCR.KOMMUNIKATION@ROSKILDE.DK
 
 
 
Infektioner
 
Antibiotika eller ej
www.antibiotikaellerej.dk
 
Sygebørn.dk
www.sygeboern.dk
 
Sygevoksne.dk
www.sygevoksne.dk
 
Patienthåndborgen – infektioner
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/infektioner/
 
Patienthåndbogen – virusinfektioner
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/infektioner/sygdomme/virusinfektioner/
 
Patienthåndbogen – bakterieinfektioner
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/infektioner/sygdomme/bakteriesygdomme/
 

Tolke:

Tolkegebyrer: En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at patienter, som har boet mere end 3 år i Danmark, og har behov for tolk ved kontakt med læge eller sygehus, efterfølgende af regionen vil blive opkrævet et gebyr

Se mere på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202255

 
Børn
 
Ny vejldning januar 2016 om overgangsmad for småbørn: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/E382EA4F4DD7410B8A71243B7F97E70B.ashx
 
Alkohol
ALKOLINJEN
Fortrolig samtale om alkoholvaner, der bekymrer dig.
Alkolinjen er en national telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. 
Vores professionelle rådgivere vejleder dig om, hvad du kan gøre for at komme videre. 
Du kan også få information om, hvor du eller din pårørende kan få mere hjælp til en positiv forandring.
RING GRATIS 80 200 500    Man - fre kl. 11.00 til 15.00

Rejsevejledning:

Se mere på http://www.fitfortravel.nhs.uk

Her finde du den nyeste viden om bl. a. malariaprofylakse i alle afkroge af verden.