Om klinikken

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste læger
Roskilde Lægehus består i øjeblikket af 5 faste læger. Vi tilstræber, at alle vores patienter er tilknyttet én af disse læger.
Ved "kort tid" og ved akut opstået sygdom kan alle husets læger samt reservelæger benyttes.
 
Sif Kielgast
Gitte Krogh Madsen
Betina Kornblit
Uffe Lomholt Gade
Ditte Rosita Borup

 
Uddannelseslæger
 
Roskilde Lægehus deltager i uddannelsen af speciallæger. Alle vores reservelæger er uddannede læger, som har været ansat som sygehuslæger i kortere eller længere tid. Nogle af lægerne er ansat her i huset som led i deres generelle videreuddannelse (KBU), andre er her som led i deres specialisering til praktiserende læger. De læger der uddanner sig til praktiserende læger kan være forskellige steder i deres specialisering: 

  • Introduktions-stilling: introduktion til specialet almen medicin, varighed er 6 måneder i almen praksis.
  • Hoveduddannelse til praktiserende læge består af 4 års ansættelse fordelt på 1½ år i almen praksis og 2½ år på 5 forsellige sygehusafdelinger med returdage til praksis ca. 1 dag pr. måned. 

Vores reservelæger er for tiden:
 

Janni Quiros er under uddannelse til speciallæge og er nu i fase 3. Janni vil være at finde i klinikken til og med januar 2024.

Charlotte Ferløv-Schwensen er under uddannelse til speciallæge og er nu i fase 2. Hun er tilbage på sygehuset pr. 1. september 2021, men vil være i praksis ca. 1 gang om måneden de næste to år.

Svenja Krämer er under uddannlse til speciallæge og vil være i praksis ca. 1 gang om måneden.