OM TID OG VENTETID

Når du bestiller tid:

Oplys venligst om det evt. drejer sig om graviditetsundersøgelse, børneundersøgelse, spiraloplægning, attester - eller evt. flere personer, der kommer samtidigt.

Hvis du skulle blive forhindret i at møde op, vil vi meget gerne høre fra dig, da vi så vil have mulighed for at tildele din tid til en anden.

Der kan bestilles tid via vores hjemmeside. Tryk på infoboksen "Tidsbestilling" på forsiden.

Gyldigt sundhedskort bedes altid medbragt, også når det drejer sig om et barn.
 
 

Om ventetid:

Vi er til for patienterne, og vores mål er at yde kvalificeret, omhyggelig og rettidig behandling. Men i perioder har vi problemer med lang ventetid. Det er dog altid muligt at komme i vores "kort tid" og blive tilset samme dag. Se mere under fanen "info fra klinikken".
Nogle dage kan der være mange flere syge patienter på én gang end på andre dage. Det kan være infektioner i børnefamilier og institutioner, eller f.eks. influenzaepidemier.
Der kan også være lang ventetid i klinikken. Det er oftest fordi, der kommer akutte uopsættelige opgaver, som lægen eller sygeplejersken skal løse, inden den næste patient kan tages ind.

Hvorfor ansætter I ikke en ekstra læge?
Det må vi ikke for Sygesikringen. Vores praksis er af Sygesikringen begrænset til at bestå af 5 læger, der deles om en 4-mandspraksis. Antallet af praktiserende læger er meget stramt reguleret. Det bliver nøje overvåget, at vi ikke sætter lægeforbruget op. Vi arbejder alle på deltid, dvs, at læger og personale alle har en (el. flere) ugentlige fridage.
Behovet for flere lægeydelser er kraftigt voksende. Vi har i klinikken mange flere konsultationer pr. uge end vi havde for 10 år siden. Patientantallet er næsten det samme pr. læge. Derfor er ventetiden længere.

Hvordan kan det blive bedre?
Lægetid er ikke en uendelig ressource. Den tid, den ene får, kan en anden ikke få. Man må også som patient prioritere, hvad man går til lægen med. Mange ting kunne godt ses an uden fare for nogens helbred (vi kan alligevel ikke kurere forkølelser!) Hvis vi skal gøre vores arbejde ordentligt og grundigt, er det kun muligt at tage 1-2 problemstillinger i alm. konsultation.

HUSK:
Det er ikke sekretærens eller sygeplejerskens skyld, at du i perioder må vente længe i telefonen. Hvis du skælder hende ud, bliver tingene bare mere vanskelige. Det går ikke hurtigere. Der venter også én på den anden linie, mens der skældes ud.