22 Juli 2017
Velkommen til Roskilde Lægehus

Recepter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at bedre vores tilgængelighed og optimere behandlingen af vore kronikere, har vi indført at have en receptsygeplejerske dagligt mellem kl. 8-12. Hun tager sig af alle fornyelser og sørger for, at vore patienter får tid til kontroller. Du kan enten ringe til hende eller møde op mellem kl. 8 og 12.
 
Recepter fornyes som udgangspunkt kun ved konsultationer hos lægen eller sygeplejersken. Hvis du har en kronisk sygdom, er det ved årskontrollen hos lægen, at vi gennemgår din medicin sammen og laver recepter til hele året. 
Al fast medicin skal revurderes mindst 1 gang om året og afstemmes på det Fælles Medicin Kort.

Vores sekretærer kan ikke forny medicin.

Du kan også altid bestille din medicin via "Kontakt klinikken" og "Forny medicin".
 

På sundhed.dk kan du se, om din recept kan bruges til endnu en udlevering. Undgå at tage forgæves på apoteket eller at vente på at lægen checker det for dig - log ind på SUNDHED.DK og check dit medicinkort.