22 Juli 2017
Velkommen til Roskilde Lægehus

Kørekortattest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kørekortattest

 

Når du bestiller tid til en kørekortattest, skal du gøre opmærksom på dette ved tidsbestillingen. Mød op lidt før, så du kan nå at udfylde forsiden, inden du bliver kaldt ind til lægen eller sygeplejersken.

 

Husk altid at medbringe et pasfoto. 
Hvis du bruger briller, skal du medbringe disse samt oplysninger om styrke.
 Hvis du bruger kontaktlinser, skal du være opmærksom på, at synet skal testes både med og uden disse.

 

OBS! Nye kørekortsregler for 70-årige.

 

Fra 1. marts 2015 kræver en fornyelse af kørekortet ved 70 år ikke længere en lægeerklæring

 

For de fleste billister gælder, at kørekortet udløber, når man bliver 70 år. Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på et kørekort, men fra den 1. marts 2015 kræver det ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet. Man kan ved at henvende sig til Borgerservice få sit kørekort fornyet, til man er 75 år.

 

I aldersgruppen fra 75 til 80 år kræver fornyelse en lægeattest, og kørekortet udstedes med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen. Fra det 81. år vil gyldighedsperioden fortsat kun være på 1 år ad gangen.

 
Der skal gøres opmærksom på, at alle over 70 år i forbindelse med kørekortfornyelsen skal gennemgå en mindre hukommelsestest. Ved kroniske sygdomme og ved erhvervskørekort gælder andre regler for fornyelse. Hvis du har sukkersyge og tager insulin, skal der udfyldes en tillægsblanket.

 

Du skal bestille tid i borgerservice Roskilde Kommune mhp udstedelse af det nye kørekort samt ved spørgsmål.

 

Gå ind på roskilde.dk eller ring 46 31 30 00.

 

Kørekortsattesten koster 400 kr. 

 

 

Hvis du tager smertestillende medicin:

Fast brug af nedenstående præparater er IKKE forenelig med kørsel: 

Morfin (bortset fra depotpræparater)

Kodein 

Hydromorfon (Palladon)

Ketogan 

Nicomorphin (Vilan)

Oxycodon (Oxynorm) bortset fra depotpræparater

Petidin

Tramadol (Dolol)

Fentanyl (andre administrationsformer end plaster)

Stærkt smerterstillende medicin i fast dosering og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende midler kan ikke anbefales. 

  

Hvis du tager sovemedicin / beroligende medicin:

Det er ikke tilladt at køre bil hvis man har indtaget:


Nitrazepam


Alprazolam/ Alprox/ Tafil 


Diazepam/ Stesolid/ Apozepam/ ValaxonaHalcion på 0,25 mg

Alopam/ Oxazepam på max døgndosis på 30 mg

Imovane / Zolpidem på max døgndosis på 10 mg

Zolpiclon/ Imozop/ Imoclone på max døgn dosis på 7,5 mg.

 

Du kan læse mere på følgende hjemmesider:

http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf      

 

http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2014/trafik_og_laegemidler.htm

  

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/helbred-og-koerekort/koerekort/vurdering-af-helbredskrav-til-foerere-af-motorkoeretoejer