22 Juli 2017
Velkommen til Roskilde Lægehus

Gitte Krogh Madsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidat fra Københavns Universitet 1995. Speciallæge i almen medicin 2004. Har bl. a. arbejdet på diverse hospitalsafdelinger i Reg. Sjælland og desuden i en periode i Ghana. Kompagnon i Roskilde Lægehus siden 2007.
 
Medlem af
Den Almindelige Danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin
 
Har som særligt interesseområde rationel lægemiddelbehandling. Er ansat som lægemiddelkonsulent i Reg. Sjælland og skal her være med til at fremme god og rationel lægemiddelbehandling. Desuden underviser for Sundhedsstyrelsen/IRF og medlem af redaktionskomiteen for månedsbladet “Rationel Farmakoterapi”.
 
 

 
Planlagt ferie 2017
 
Uge 7
uge 27 + 28 + 29
uge 34
 
Kongres 2017
14/6 - 16/6 +
14/8 - 18/8